จำพวกเดียวกัน สันดานเดียวกัน จึงไม่เห็นความชั่วกัน

จำพวกเดียวกัน สันดานเดียวกัน จึงไม่เห็นความชั่วกัน

ตามนี้ โดยสื่อเดียวกัน
https://www.thaipost.net/main/detail/66420

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0

12 ความเห็น

 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  1
 • wow
  0
 • sad
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
3 ส

รัฐบาลเห้

โกรธแล้ว

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  1
 • sad
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

 

อวยกันเองส

 

.

ไม่มียางอายกันเลย

นุกสนาน

ไม่อายปาก

 

 

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0
 
นายหนหวย

 • love
  1
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0